Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào hãy liên hệ với VictorChustOficial tại đây:

Website: https://victorchustoficial.com/

Tác giả Victor Chust: https://victorchustoficial.com/author/victor-chust/

Phone: 0366504166

Email: victorchustoficial.com@gmail.com

Địa chỉ: 109 Đ. Nguyễn Biểu, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam